fbpx

Sand – Jørgen Børglum Larsen

(5 customer reviews)

DKK 199,00

 

SAND er historien om den 50-årige Stig, der aldrig har gjort det godt for sig selv. Sådan tænker familien om ham. Skrivedrømme er aldrig blevet til virkelighed. Han arbejder i en papirforretning i London og ser ikke meget til sine nærmeste. En dag ringer hans mor og beder ham komme hjem for at hjælpe hende med at sælge familiens sommerhus på Læsø.
Da Stig vender tilbage til Læsø, møder han igen den historie, som knytter sig til stedet. Men også nye muligheder for at begynde på en anden måde.
Den sande historie om Stig er nemlig, at mødet med dem, han ellers havde forladt, nu kan ændre alt.

JØRGEN BØRGLUM LARSEN, f. 1950, cand. theol. og forfatter til en række romaner og novellesamlinger.

 

Køb bogen her

 

Sand kan også købes som e-bog:

https://www.saxo.com/dk/sand_joergen-boerglum-larsen_epub_9788793835580

Category:

5 reviews for Sand – Jørgen Børglum Larsen

 1. Sten Jacobsen

  Jørgen Børglum Larsens roman ”Sand” er en stille fortalt psykologisk realistisk roman. Den handler om det helt igennem uanselige og fordringsløse menneske, Stig Tønnesen, som i begyndelsen af romanen er vendt tilbage til Læsø for at oprette en papirhandel. Det ligner umiddelbart et håbløst foretagende, som de tidligere i hans liv. Hvad kan der ligge bag? I det første lille afsnit præsenteres man for et tilbageblik fra Stigs ungdom, hvor han tager afsked med, hvad man må tro er hans veninde, Malin. ”Han skulle have gjort et eller andet … Hun kiggede igen på ham. Et såret blik.” Man forstår som læser at forholdet til Malin var en kærlighed, som blev forspildt af et eller andet uudsigeligt. Her introduceres en af de mange gåder, som romanen er fuld af. For hvad var der egentlig mellem ham og Malin, og hvorfor gik det galt? Det antydes, men læseren kan aldrig være helt sikker. Som i det virkelige liv er man overladt til at gætte. Og hvordan har Stig Tønnesens liv formet sig mellem dette fjerne brud og hans oprettelse af en papirforretning på en lille ø som Læsø?

  Da romanen starter, har han boet en del år i London og arbejdet i en papirhandel. Og man tænker umiddelbart: Hvad er det for et Nineveh, han som en anden Jonas i hvalfiskens bug er flygtet fra? Det er moderen, som manipulatorisk får ham til at vende tilbage til Læsø med det påskud, at hun vil sælge familiens gamle sommerhus, hvilket hun dybest set slet ikke vil. Hun har helt andre planer med sommerhuset og Stig, for Malin – som hun siger – er vendt tilbage til Læsø. Stig vender tilbage, og læseren følger rækken af uigennemskuelige spil og manipulationer, som samspillet i en familie nu engang består af, og som tydeligvis har fået ham til at flygte fra sin baggrund og fra sig selv.
  Stig har tydeligvis ikke levet op hverken til sine egne eller familiens forskellige uklare og modstridende forventninger. Hvad disse forventninger egentlig går ud på afsløres heldigvis kun delvist. For sådan er det jo også i virkelighedens familier, hvor de forskellige ambivalente blandinger af hensyn og egoistisk magtstræb ofte er dunkle for familiemedlemmerne selv.
  Stig er sig pinligt bevidst om, at noget er gået galt i hans liv. Han var ”nok en mand, der havde skuffet de fleste,” siger han om sig selv. ”Men det var måske i virkeligheden sig selv, han havde skuffet mest. Stig Tønnesen var en mand, der aldrig rigtig havde gjort det godt for sig selv.” Hans liv bestod af evige nye begyndelser og heri ligger underforstået også skuffelser.
  Romanens hovedperson er således et eksempel på det lille menneske, som ofte ses i dansk litterær tradition, det lille menneske, hvis lidelser, skønt upåagtede, kan være smertefulde nok.
  Romanen er fortalt med en tredje persons fortællerstemme, der dog konsekvent ser verden gennem hovedpersonen, Stig Tønnesens øjne. Dermed opnår forfatteren en afdæmpet fortællestil, som passer fint med hovedpersonens fordringsløse karakter.
  Trods den afdæmpede fortællestil stiger spændingen efterhånden som Stig Tønnesen bliver involveret i de forskellige familiære rollespil. Central i fortællingen er moderen, hvis manipulationer har en dobbeltkarakter. Hun vil gerne bruge sin søn til at fastholde sin egen verden, men hun ser – som flere andre i Stigs omgangskreds – hans smertefulde fravalg meget tydeligere end ham selv.
  Romanens slutning ligger næsten implicit i begyndelsen, men alligevel har bogen et klart spændingsmoment ved den langsomme og – heldigvis kun antydningsmæssige – afdækning af det net af forventninger og rollespil, der indirekte har ført til Stigs svigt af egne livsforhåbninger og manglende kontrol over eget liv. Undervejs i beskrivelsen af naturen og menneskene på Læsø er der en ikke ringe poetisk kraft.
  For dem, der kan lide realistiske psykologiske romaner, kan romanen absolut anbefales. Den kan bruges som et spejl, hvori man kan genkende meget af det, vi alle på forskellig vis bliver udsat for.

  Sten Jacobsen

 2. annettesbookshelf

 3. Det læsende pindsvin

  “SAND” af JØRGEN BØRGLUM LARSEN –

  Små ting i tilværelsen kan have stor betydning. Det gælder også biord. For eksempel ”alligevel”. Det er et ord hovedpersonen Stig i Jørgen Børglum Larsens ny roman godt kan lide. Der er noget livsbekræftende i det ord, alligevel. Noget, der trodser skæbne. Tingene kan synes at være fastlåste, livet gået i stå, alligevel …
  Stig Tønnesen er 50 år og ansat i en papirhandel i London, men får af sin mor til opgave at sørge for salget af familiens gamle sommerhus på Læsø. Sommerhuset repræsenterer det gamle familie- og ungdomsliv, men er i forfald, råd og mugne minder. Alligevel er det arbejdet med at sælge huset, der sætter skub i Stig med hensyn til at begynde et nyt liv på ruinerne af det gamle.
  I stedet for sommerhuset lejer han en butik på Læsø, og i stedet for sit job i papirhandelen i London indretter han butikken til at sælge papir på den den lille ø, hvor sandet fyger som flygtigt liv, og hvor sand får en større betydning.
  Stig er en man af sand, sandet er sivet mellem hans fingre hele livet, han er ikke rigtig blevet til noget. Han er som det han holder af, små noter i en notesblok, uden nogen sammenhæng. Men noget er på vej, og det er aldrig for sent. Alligevel!
  Børglum Larsen er teolog og kender sin Genesis. Begyndelsen og ordet spiller en stor rolle for ham. Om det at blive til, som en ustandselig udfordring, handler bogen, som det var et tema i hans forrige bog, novellesamlingen med en titel fra Paulus, ”Alt er jeg blevet” fra 2016, hvor forfatteren i en af novellerne betoner, at livet kan defineres som noget, der altid er i gang med at blive til.
  Den ny roman ”Sand” ligger i forlængelse af dette. Som præsten, der udsletter sit selv, i den forrige bog, for at kunne blive til en del af alle, nærmest som en skuespiller, der er så dedikeret til sin gerning og loyal mod sine roller, at han betaler prisen aldrig at kunne blive sig selv.
  Men er dét skidt? I slutningen af bogen forsones Stig med sin datter, der er dramaturg. Om hende hedder det, at hun som barn altid spillede roller og legede at hun var en anden. At man kunne være det. At det var muligt. Og datteren var og er lykkelig med det. For hende er det et livsvilkår, en selvfølge.
  Og Stig møder sin ungdoms kæreste Malin igen. På Læsø. Vi fornemmer at de små noter og skitser om et tilfældigt liv måske stykker sig sammen til et større hele.
  Det er en historie om en livets biperson, der trodser det forventede og starter forfra. Der er mange fine detaljer og refleksioner over det let fygende liv. Og det er måske en historie om, at man først skal acceptere, at man er et sandskorn i vinden, før man får mening. Dette kunne være en forståelse af bogen.

 4. Tårnby Bladet

 5. Forlaget Brændpunkt

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *